Możliwość komentowania Jakie są często spotykane metody wyceny spółek została wyłączona

Jakie są często wykorzystywane metody wyceniania spółek

Wycena spółek – jakie są najczęściej spotykane metody
Na gospodarczym rynku dochodzi dość często do zmian własnościowych w firmach. Dotyczy to zarówno niewielkich podmiotów, jak też międzynarodowych koncernów. We wszystkich jednak przypadkach aby zainteresowane strony mogły dojść do porozumienia, to będzie konieczne zrobienie rzetelnej wyceny. Umożliwi ona ustalenie wartość sprzedawanej firmy, do której będą się mogli odnieść sprzedawca i kupujący. Jednak należy być świadomym tego, że wycena spółki jest znacznie trudniejsza niż przykładowo nieruchomości. Wynika to z faktu, że w wielu przypadkach poza składnikami majątkowymi firmy będą także dysponować biznesowymi kontraktami, technologiami czy też mocną marką na rynku. Z takich też powodów w każdym przypadku należy dopasować odpowiednią do konkretnej sytuacji metodę wyceny, przez co uzyska się możliwie najlepiej policzoną wartość. Obecnie często używana jest majątkowa wycena, która opiera się na policzeniu wszystkich majątkowych składników i równocześnie zobowiązań. Po odjęciu od siebie tych wartości dostaje ostateczną wartość firmy, będącą punktem wyjścia do negocjacji. Ta metoda dobrze się sprawdza w przypadku niedużych firm, przy dużych zdecydowanie lepsza będzie metoda dochodowa. Przy niej zwraca się przede wszystkim uwagę na przepływy finansowe i potencjalne dochody, jakie są możliwe do osiągnięcia. Przez wielu specjalistów to właśnie ona uznawana jest za najbardziej wiarygodną i dającą najlepszy rezultat. Trzecią z często używanych metod jest wycena zwana porównawczą, która pod uwagę bierze podobne przedsiębiorstwa z branży.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.